NEXT STOP SVABONIUS
(1700-tals dansemusik i Danmark)

Per og Lars Lilholt & Next Stop Svabonius folkband

Cosmos Consortium
Cosmos Consortium

Den gifte kvinde (Mariée)
stammer fra komponisten, violinisten og danseren Jean-Baptiste Lully (1632-87) der en overgang bl.a. rejste med Molieres teater i Frankrig og endte som Solkongens hofkomponist. Han skrev melodien i 1655. Sandsynligvis har den dengang haft en tekst. Men det er kun den rå melodi der findes i København omkring år 1700, hvor den er blevet til pardansen La Mariée. Det betyder ,,den gifte kvinde."

Medvirkende musikere
Sofie: sang og håndorgel
Nils: cello, guitar, kontrabas
Klaus P: violin
Lars: violin - Per: bratsch

Aurora
hedder oprindeligt ,,Aurora mig aldrig i søvnens arme fundet har" og er en vise der stammer fra komedien ,,Forglemmelsens flod", der blev spillet på Den danske Skueplads (senere Det kongelige Teater) i 1750. Der er ingen tekst i Svabos nedskrift. Aurora er morgenrødens gudinde.

Medvirkende musikere
Sofie: sang og håndorgel
Nils: cello, kontrabas
Klaus P og Lars: violin
Per: bratsch

 

Om musikerne
Musikerne der medvirker på Next Stop Svabonius fordeler sig i 5 små grupperinger. Der er først duoen med mig og min far Lars & Per Lilholt og vi er også med i alle de andre grupperinger.

Så er der Delfinogruppen som er centreret om den virtuose tysk/italienske drejelirespiller Riccardo Delfino. Delfinogruppen er Riccardo, Poul Lendal, Harald Haugaard, Hans Kann, Tom Bilde, Per og Lars.

Så er der Cosmos Consortium centeret omkring Sofie Bondes klokkeklare stemme. Med i denne gruppe er Nils Torp, Klaus Pindstrup, Per og Lars.

Så er der Møllergruppen omkring guitaristen Knud Møller. Det er enten som trio med Per og Lars og i to numre udvidet med banjospilleren Johannes Bonefaas og bodhranspilleren Klaus Thrane.

Så er der Rasmus Stormgruppen hvor vi spiller sammen med Ove Andersen, Bent Melvej, Michael Sommer og Benny Simmelsgaard og endelig er der Lilholtband med Trine Lilholt, Klaus Thrane, Kristian Lilholt, Gert Vincent og Tom Bilde.


Om nodebøgerne bag Next Stop Svabonius.
Melodierne er fra tre forskellige danske 1700-tals nodebøger. Alle er populære og folkelige dansemusikstykker og måske sangmelodier, som er blevet brugt blandt borgerne i datidens København. Man kan kalde det tidens top 20 musik.

Otte melodier er fra Jens Christian Svabo (1746-1824). Svabos nodebog er påbegyndt 1775. Svabo latiniserede i tidens stil sit navn til Svabonius mens han boede og studerede i København. Han var færing og endte sine dage tilbage i Torshavn, hvor nodebogen findes i dag. Men bogen er grundlagt og brugt, da han spillede rundt omkring hvor der var brug for det i København. Disse melodier er benævnt Trad. efter Svabo.

Otte melodier er fra et manuskript på Det kongelige Bibliotek indbundet i brunt læderbind, hvorpå der står ,,Ms. M.D. 1668." Dette har sandsynligvis været en undervisningsbog i elementær musikteori. Og læreren i musikteori har sandsynligvis været komponiosten Johan Lorentz den yngre som bl.a. var lærer for Buxtehude og som døde med hele sin familie ved Det kongelige Operahus´ brandt i 1689. Men bagi og ,,på hovedet" i denne bog, er der på den tiloversblivende plads, indskrevet 46 danse for violin. Arkivar Henrik Koudal mener de er tilskrevet i perioden 1700 til 1740. Disse melodier er på ,,Next Stop Svabonius" benævnt trad. Kbh ca. år 1700, undtagen ,,Den gifte kvinde" der har komponist Lully som ophavsmand.

Endelig er der to melodier fra en dansebog der har tilhørt et medlem af den adelige Rewentlow-slægt. Disse melodier er engelskdanse og stammer enten fra Storbritannien eller er komponeret i den stil. Bogen findes på Dansk folkemindesamling og er dateret 1799. Generelt kan man sige at alle melodier er fundet i den rå form, og så har jeg enten becifreret og arrangeret dem eller også har vi gjort det i fællesskab i studiet.

NEXT STOP SVABONIUS
bli´r udgivet i et samarbejde mellem Lars Lilholt og Folk & Musik, folkemusik i Danmark.
Optaget og mixet i Puk studios 20. februar, 7-8. juni, 3. august og 1. september 1998.
produceret af Lars Lilholt
teknik: Peter Iversen og Lars Nissen
mastering: Jørn Sørensen og Peter Iversen
Johnny Madsen har malet forsidebilledet,
som Jens Erik Friis affotograferede.
Andre fotos: Ninna Thomsen, Lasse Jørgensen
cover: Kvorning.dk

Tak til alle medvirkende musikalske tossehoveder og ildsjæle. (som for øvrigt ikke fik andet end maden og fornøjelsen for det.)
Tak til Ninna, Lærke, Luna & Sofus for tålmodighed.

Desuden tak til Henrik Koudal, Erik Axel Wesberg, Jørgen Schou-Pedersen, Ånon Egeland, Lasse Jørgensen, PB & Berit, Johnny Madsen og Jens Ove Friis.