Bæreklang - sange for bæredygtig udvikling

ET GODTNOK TEMMELIG SYRET AGGREGAT

Musik: Nils Torp / Tekst: Mikael K og Nils Torp

Jeg stod og rodede i en kasse foran Lilly’s Antikvariat
Jeg fandt nogle digte og en manual til et godtnok temmelig syret aggregat

Jeg dryssede langsomt hen ad gaden og ind på en cafe
Jeg havde penge på lommen og jeg var lidt uklar på hvad der skulle ske

Så ringede min bror til min mobiltelefon
Min mor fylder firs i år men hun er stadig frisk i roen
Han sagde : »Kan du ikke bare købe den der gave
Du er jo i København og du plejer ikke at ha’ andet at lave«

Så jeg tog op til min bror,
han bor oppe nordpå
Der er heste, der er en skole
og alt det man går og tror på
Det er egentlig meget fedt
med høstfest og med markmus
Med gåture og grøntsager
og forsamlingshus

Jeg kørte ind i min brors garage i min røde VW Passat
Der stod et splintrende nyt
godtnok temmelig syret aggregat

Indspillet i Himmerland, april 2004
Mix: Jørgen Knub, Timeless Recording
Produceret af Jan Sivertsen og Nils Torp

Sofie Bonde: vokal
Nils Torp: musik
Gorm Bull: kor

www.souvenirs.dk

 

COVERNOTER

Hvorfor en CD med fokus på bæredygtig udvikling?

Fordi vi gerne vil slå et slag for en global udvikling, der tager mere hensyn til natur og mennesker. Verden har endnu ikke for alvor fået bugt med fattigdommen. Halvdelen af jordens befolkning lever for 2$ om dagen. Verden har heller ikke fået styr på miljøproblemerne. Fx har jordens lande forhandlet i mere end ti år om at nedbringe udledningen af drivhusgasser, men vi har fortsat kurs mod globale klimaforandringer.

I midten af 80’erne nedsatte FN (De Forenede Nationer) en kommission for miljø og udvikling, som i 1987 offentliggjorde den såkaldte Brundtlandrapport: »Vor Fælles Fremtid«. Rapporten satte for alvor visionen om en bæredygtig udvikling på dagsordenen. Dens store fortjeneste var bl.a. at gøre det klart, at miljøkrisen og udviklingskrisen, hvor verden i stigende grad blev delt i en rig og en fattig del, var to sider af samme sag. Sultne, fattige mennesker ødelægger verdens miljø, fordi de ikke har alternativer til at (over)udnytte og (mis)bruge de naturresurser, de kan skaffe sig adgang til. Rige mennesker ødelægger verdens miljø, fordi deres livsstil lægger et for stort pres på verdens naturresurser. Rig og fattig er således del af det samme problem – nemlig et fordelingsproblem.

I Brundtlandrapporten blev bæredygtig udvikling defineret som en udvikling, der »opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare«. Det betyder, at vi skal passe på naturen, dens arter og økologiske balancer og vores naturresurser, så der også er noget tilbage, som vore efterkommere kan nyde og leve af. Men bæredygtig udvikling handler også om at gøre en indsats for at opfylde de grundlæggende behov hos verdens nulevende fattigste, dvs. deres behov for mad, vand, energi, sundhed, bolig og arbejde.
I 1992 og 2002 har FN afholdt store topmøder om bæredygtig udvikling hhv. i Rio de Janeiro og Johannesburg. På »FN’s Miljø- og Udviklingskonference« i Rio de Janeiro i 1992 vedtog stats- og regeringschefer fra 181 lande bl.a. en handlingsplan for det 21. århundrede, den såkaldte »Agenda 21«. Den opfordrer de lokale myndigheder og den lokale befolkning over hele verden til at samarbejde om lokale handlingsplaner og initiativer for en bæredygtig udvikling.
På »Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling« i Johannesburg i 2002 skulle alle lande præsentere deres nationale strategier for bæredygtig udvikling.

Nøgleord ved omstilling til et bæredygtigt Danmark er: økologisk landbrug, renere teknologi, vedvarende energi, genanvendelse samt mindre forbrug af vand, energi og andre naturresurser. På globalt plan er der brug for: begrænsning af befolkningsvæksten, mere ulandsbistand, bedre handelsvilkår for ulandene, overførsel af miljøteknologi, stærkere internationale institutioner og beskyttelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder.
En sådan omstilling sker ikke uden et bredt folkeligt engagement og en folkelig (ud)dannelse omkring bæredygtigheds-spørgsmålene – og forhåbentlig, på sigt, et folkeligt pres på vore politikere, så de tør gøre ordene og deklarationerne fra topmøderne til virkelig handling og praksis.

Hvis du vil vide mere om arbejdet og processerne for omstillingen til bæredygtighed, i Danmark og internationalt, kan du klikke ind på Øko-nets portal for bæredygtig udvikling på www.bu.dk

Efter Johannesburg-topmødet i 2002 besluttede FN at afholde et tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – United Nations Decade of Education for Sustainable Development [ESD 2005-2014]

 

Bæredygtig udvikling handler om en miljømæssig og social retfærdig fremtid – din, vores og deres fremtid, forvaltet nu!
Vi må tage højde for resultater af nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og et andet sted.
Tager du stilling og handler derefter, påvirker du udviklingen.
Gør du ikke, påvirker du den også!

Dette album er udgivet af Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net og har målet at sætte visionen og drømmen om en bæredygtig udvikling på danskernes læber og trommehinder – samt på den danske politiske dagsorden.
Budskabet er, at bæredygtig udvikling er et fælles ansvar: Danskernes livsstil og resurseforbrug er miljømæssigt ude af balance og socialt uretfærdigt, for det kan ikke udbredes til resten af jordens befolkning. Det er et fælles ansvar at vende udviklingen...

Derfor – ROCK MED! – FOR MINDRE KLODE-SLITAGE og FOR STØRRE GLOBAL ANSVARLIGHED.
Tag imod inspirationen fra musikken og poesien på denne CD! – vær selv med til at komponere en ny klangbund for fremtiden – i Danmark og globalt. Og tag hellere selv det første skridt – brug dit mandat:
»sig nej til industrier, som kun danser på vor grav...osse vore børn har arvet retten til et virksomt liv«.

 

Øko-net retter en hjertelig tak
til samtlige musikere og tekstforfattere, der har bidraget til dette album.

Samt en ligeså hjertelig tak til alle andre, der har støttet op om og/eller har bidraget til processen på den ene eller den anden måde.

Tak for hjælp, rådgivning og opbakning til:
Arne Würgler, Peter Ingemann, Erik Vind, Lars Fjeldmose, Anne Marie Helger, Peter Larsen, Jens Andersen, Anne Mette de Visser, Claus Heinberg, John Nordbo, Kjeld Hansen, Peder Bundgaard, Bob Katzenelson, Ulla Trædemark Jensen, Bo Bramming, Jens Galschiøt, Martin Radmer, Jens Ove Friis, Jacob Groth, Benny Holst, Kenneth Thordal, Tobias Trier, Mikael Højris, Niels ‘Sømand’ Pedersen, Rasmus Toftlund, Stig Møller, Poul Krebs, Poul Martin Bonde, Lisbeth Andersen, Sigurd, Sigrid og Svenne, Den Grønne Fond, Dansk Folkeoplysnings Samråd, DJBFA, SiD, ArtPeople og DCM DK samt alle medarbejdere og frivillige på Øko-net: Henrik Munk Rediin, Anders Thomasen, Kirsten Hansen, Rene Therkildsen, Merete Loshe, Nicolai H. Lisby, Peter Yde Frostholm, Bjarne Laustsen og Phuong Ngo.

Tak for inspirationen til denne fælles-CD for bæredygtig udvikling til bl.a. »Christiania« og »Atomkraft? Nej Tak« LP’erne fra 1976 og »Greenpeace« LP’en fra 1983.

 

Samlet, tilrettelagt og produceret af:
Øko-net ved Lars Myrthu-Nielsen i samarbejde med Peter Ingemann og Erik Vind

Coverdesign og illustrationer: Peder Bundgaard Layout: Lars Myrthu-Nielsen og Peder Bundgaard
Foto: Ulla Trædemark Jensen (utj) og Lars Myrthu-Nielsen (lmn)
– alle billeder er taget på fototur den 28.-31. marts eller den 26.-27. april 2004
Covertekst: Claus Heinberg, Anne Mette de Visser, John Nordbo og Lars Myrthu-Nielsen

Produktion: Øko-net, maj 2004. Udgivet med støtte fra Den Grønne Fond og Dansk Folkeoplysnings Samråds Tips- og Lottomidler
Produktionskoordinering: ArtPeople og DCM DK – Digital Communication Media
Mastering: Tocano ved Lene Reidel Fabrikation: DCM Malmø
Trykkeri: Skive Offset (ISO 9001 og EMAS godkendt). Coveret og teksthæftet er trykt på miljøgodkendt papir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler

Distribution: ArtPeople | Peop!eGroup (www.artpeople.dk) og Øko-net
Markedsføringsmateriale (bl.a. plakater, postkort og badges) bestilles via Øko-net
CD-hjemmeside: Find flere informationer om denne CD på www.cdbu.dk

 

Øko-net - Svendborgvej 9, Ollerup - DK-5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 43 24 - Fax 62 24 43 23 - E-mail: eco-net@eco-net.dk - Hjemmeside: www.eco-net.dk

Øko-net er en folkeoplysningsorganisation, der fyldte ti år i januar 2004. Med det overordnede mål at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling er det Øko-net’s formål at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling.
Øko-net driver bl.a. internet-portalerne: www.bu.dk [www.BæredygtigUdvikling.nu] – med aktuel information om bæredygtighed og www.eco-info.dk [Øko-info] – Danmarks Grønneste Guide, hvor man bl.a. finder grønne og økologiske arrangementer fra hele landet i Øko-kalenderen og flere tusinde relevante adresser i De Grønne Sider.

Øko-net er medlem af to paraplyorganisationer:
Dansk Folkeoplysnings Samråd
– www.dfs.dk – 39 landsdækkende, folkeoplysende organisationer og 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling – www.92grp.dk – 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der har samarbejdet i 92-gruppen siden forberedelserne til FN’s miljø- og udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992. Fokus er nu på opfølgningen på FN’s verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002. De 20 organisationer, der i dag er medlem af 92-gruppen, arbejder med forskelligt fokus og forskellige prioriteter, alle med bæredygtig udvikling. Nogle fokuserer mest på miljøspørgsmål i Danmark og/eller globalt, andre arbejder mest med udviklingsprojekter ude. Fælles for organisationerne er, at de er villige til at samarbejde på tværs af særinteresser om at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark såvel som globalt.