KLICHÉ - PÆRE PUNK

KLICHÉ
Militskvinder 2:45
Farvel 2:28

Kliché:
Jens Valo - orgel og sang
Lars Hug - sang og guitar
Johnny Voss - bas
Kaj Finger - trommer

Optaget og mixet i Luna Studio

 

Pære Punk er et stykke historie.
Et stykke musikhistorie, der på trods at titler, tekster, gruppenavne etc. er pære dansk. Som idé opstået ved punk-festivalen i Huset i Århus den 9-10 november 1978, hvor syv af de otte grupper, der her er repræsenteret, medvirkede.
Dagene i Århus var det første forsøg på at samle markante musikalske eksempler fra den generation af grupper og musikere, deri forlængelse af 70´ernes økonomiske nedtur og i et opgør med 60´ernes rockscene - der oplevedes stivnet og veletableret - var dukket op i storbymiljøer - her i udlandet. Før Århus festivalen havde den danske punk-scene kun manifesteret sig rent lokalt.
I København bl.a. ved en "Concert of the Day" i Brumleby i september 78.
Festivalen var overraskende både i bredde - fra rene formeksperimenter via aggressiv punk-ekspressionisme til rock leveret med 70´ernes elektriske kraft udtryk - intensitet og kvalitet. Overraskende både for publikum, arrangører og musikere.
Derfor indbød man alle optrædende - incl. Electrochock, der var annonceret, men alligevel ikke deltog i festivalen - til at bidrage med indspilninger efter eget valg til denne samleplade.
Samtlige optagelser er gjort omkring tidspunktet for festivalen og pladen er derfor også lydmæssigt repræsentativ for, hvad der gik for sig ved denne første danske punk-festival. Og det er som kildemateriale og dokumentationsmateriale at denne LP er tænkt: Sådan lød fortroppen af den danske "ny-bølge" i slutningen af 1978. Det år da punk´en herhjemme fik hovedet ovenvande, hvor rødderne bagud og over vandet til
England og USA stadig var markante - men hvor tegn og tendenser til en egen dansk lyd anedes.
Siden har udviklingen vendt op og ned på nogle af de grupper, der bidrager på pladen her. Enkelte grupper er ændret radikalt i image og personel. Andre grupper har markeret sig klart i egne sammenhænge. Allerede nu få måneder efter dagene i Huset, er pladen historisk. Men dermed ikke færdig. Energien og gruppernes pågåenhed garanterer for holdbarhed udover pakkedato.

Jan Sneum feb. 79