Søfart 2007

Historien bag skibene

Vædderen

I 1941 fik journalist og forfatter Haakon Mielche sammen med zoolog ved Danmarks Akvarium Anton Frederik Bruun en unik ide. At arrangere og gennemføre en videnskabelig dybhavsekspedition. Ekspeditionen skulle ved ideens undfangelse starte i 1945 - 100-året for starten på korvetten »Galathea«s berømte togt til "Landet, hvor peberet gror".

Mielche og Bruun fik bl.a. pga. krigen først damp på kedlerne i 1950, men til gengæld nåede Galathea II-ekspeditionen om bord på fregatten »Galathea« at opfylde alle forventninger - på nær målet om at fange en søslange. Galathea II blev en meget stor national begivenhed, der tillige opnåede flot international anerkendelse og bevågenhed.

Næsten samme gode idé som Mielche og Bruun fik man så for et par år siden på Morgenavisen Jyllands-Posten, der påtog sig at skabe gehør for en Galathea III-ekspedition. Og så turde resten være historie... Set med den offentlige bevågenheds øjne er der i dansk regi således ingen maritim begivenhed i 2006 over eller blot ved siden af inspektionsskibet »Vædderen«s opgave med at sejle Galathea III-ekspeditionen jorden rundt.

Det kan man naturligvis takke begivenhedens monumentale medieopbakning for. Men hele projektet synes præget af en positiv ånd og gennemslagskraft - der også uden medievinden i ryggen ville have båret Galathea III jorden rundt i magsvejr. Fortsat god vind.

 

Isbrydere

Isbryderne »Danbjørn«, »Isbjørn« og »Thorbjørn« ved deres faste pladser på Flådestation Frederikshavn. Få skibe er som dem tynget af lediggang. Men alligevel ligger de perfekt vedligeholdte og nærmest sørgmodige at se til - og venter på at komme ud i deres rette element - isen. Det var derfor lidt af en begivenhed, at Søværnet for første gang i 10 år kunne sende en af dem - »Danbjørn« - i aktion i 2006. Det skete ganske vist på svensk anmodning og i svensk farvand. Men det brød »Danbjørn« sig ikke om. Den nøjedes med at bryde isen.

 

Albert Mærsk

Containerskibet »Albert Mærsk«. Ikke en nybygning fra 2006 eller et skib, der har været i speciel fokus over året. Men derfor skal det ikke glemmes, at de værdier, der skabes i "Det blå Danmark", for en stor del skabes på de hundreder af "anonyme" skibe derude. På dem, der blev leveret i forfjor og året før det igen. Alle de skibe, der betragtes, opereres og sejles af det professionelle "Blå Danmark". »Albert Mærsk« repræsenterer naturligvis også rederiet A.P. Møller-Mærsk A/S. Uden hvilket rederi hverken landet eller "Det blå Danmark" (som part af riget) ville være, hvad det er.

 

Nord Princess

Rederiet D/S Nordens »Nord Princess« lastet til mærkerne. Et billede på den opblomstring, som er sket for dansk søfart siden årtusindeskiftet. Såvel for nyere aktører som for veletablerede rederier som D/S Norden, D/S Torm og J. Lauritzen. Skibet fik fra første færd i hvert fald alle muligheder for at leve op til en gylden epoke. »Nord Princess« blev således navngivet af Hendes Højhed Prinsesse Alexandra, før det forlod byggeværftet i Guangzhou i Kina for at indgå i Norient Product Pool A/S-samarbejdet. En af de stedse mere markante pools i et produkttankermarked, der i stigende grad styres af danske interesser.

 

Danmark

Præsentation nærmest overflødig. Skoleskibet »Danmark« kan næsten ikke blive mere synonymt med "Det blå Danmark". Med sin 73 år på bagen sejler skibet år efter år nye unge ud til en maritim karriere. Det gøres med stærk sans for, hvordan man mikser gamle sømandsdyder med tidens trends. Derfor er et »Danmark«-togt stadig en god ballast. Ved »Danmark«s side et andet syn for sagn omkring innovation og sømandsdyder. Offshoresektoren er. hvad innovation angår, således nærmest i en klasse for sig - og Esvagts skibe er sammen med Esvagts besætninger på samme niveau, når det gælder sikkerhed til søs. Hvilket rederiet i 2006 fik endnu et certifikat på.

 

Fionia Swan

Det er et meget væsentligt faktum omkring den diffuse størrelse "Det blå Danmark", at den i bogstaveligste forstand omfatter provinsen - fra Bornholm til Skagen og videre over Nordatlanten. Uden provins, ingen hovedstad. Det er også væsentligt, at shipping-opsvinget har trukket så mange nye spillere ind på banen - og skabt råderum til markant vokseværk for mindre kendte aktører. Uni-Tankers med udgangspunkt hos United Shipping & Trading Company i Middelfart er en fuldblods repræsentant for det segment. Repræsenteret ved rederiets første nybygning - »Fionia Swan«. Leveret i 2005 og præsenteret i 2006.

 

Tor Primula

Havnen i Ghent ved nattetide. Dis og "vådt" lys som det kun ses i havne, der aldrig sover. Skibe som DFDS Tor Lines »Tor Primula« sover heller aldrig. Der skal lastes, losses og returneres til vendehavnen efter meget stramme schedules. Søfart i 2006 er i den forstand blot et andet ord for logistik i større sammenhænge. Og logistik, drift af havne og evne til at overholde tid og sted, betyder hele forskellen på evnen til at tjene penge i ro/ro-farten. Netop ro/ro-farten over Nordsøen har for DFDS' del stille og roligt udviklet sig til det hæderkronede passagerskibsrederis vigtigste forretningssegment. En ændring som den fra 2006 komplette "blomster"-serie fra Flensburg har været medvirkende til at markere.