Søfart 2007

Kalender med 7 marinemalerier af Johannes E. Møller

Søfart og Foreningen til Søfartens Fremme vil sammen med Lloyd's Register samt Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S hermed gerne introducere en ny maritim kalendertradition. Skabt i et samarbejde med kunstneren Johannes E. Møller - uden hvem projektet naturligvis ikke havde været muligt. Johannes har gennem hele processen været involveret i projektet. Og det færdige produkt bærer således hans mærke i mere end de billeder, kalenderen illustreres af.

Hele ideen med Søfart Kalenderen har været at lave et tidsspejl, der tager sigte på at reflektere dansk søfart i relation til det år, kalenderen repræsenterer. Med det forbehold, at selvom Johannes som marinemaler arbejder under en vis kunstnerisk frihed, kan det ikke lade sig gøre at illustrere en ukendt virkelighed - hvad 2007 af gode grunde endnu er. Derfor tager kalenderen udgangspunkt i sidste og indeværende år (2006). Om end med et par længere tilbageblik, der har relevans for nutiden.

Dansk søfart er meget andet end skibe, men skibe ER udgangspunktet for søfartserhvervet, og derfor har det ikke været på tale at lave Søfart Kalenderen som andet end en forholdsmæssig traditionel marinekalender. Det er skibene, der er i fokus. Også i kalenderen. Dette blot nævnt for at præcisere, at menneskene bag skibene ikke er overset eller deres indsats negligeret. Men skal der trækkes en streg, gør en marinemaler det bedst med skibe som modeller.

Hvorfor en ny kalender, kan man spørge. Årenes ubønhørlige skiften har jo inspireret andre til at præsentere kalendere. Og det er ingen hemmelighed, at Hempels kalender i den sammenhæng står som et fornemt forbillede at leve op til. Men hvor andre springer frit i tid og rum, skal Søfart Kalenderen illustrere dansk søfarts virke i nuet. Og det er den virkelighed og de bedrifter, vi søger at fange og fastfryse for såvel nutiden som eftertiden.

Selve kalenderen har i den sammenhæng sin tid, men Johannes E. Møllers flotte oliemalerier vil hænge ved. Præcist hvor de kommer til at hænge, vides ikke i skrivende stund. Men de er malet med to formål. Det ene præsenterer sig selv gennem de bagvedliggende blade i kalenderen. Det andet formål er mere vedvarende i helt traditionel forstand. Malerierne bliver således efter hvert års kalenderudgivelse udbudt til salg.

Dansk søfart står som helhed netop nu i den stærkeste position nogensinde, og det indikerer bl.a., at der sker meget i erhvervet. Alt for meget til, at man kan komme omkring andet end en udvalgt brøkdel via syv malerier. Det er naturligvis håbet, at kalenderen gennem fortsat produktion ad åre vil kunne komme kompasset rundt. Men indtil den tid, den glæde må brugerne nødvendigvis lade sig "nøje" med kalender-redaktionens valg af motiver.

Om valget af motiver kan der i øvrigt siges følgende. Johannes har som kunstner indvilget i at gå til en rimelig bunden opgave. Motiverne skulle bl.a. som nævnt holde aktuelt niveau. Enten ved direkte at illustrere et for året væsentligt maritimt emne - eller ved at lægge sig relativt kunstnerisk frit, men alligevel tæt, op ad et begivenhedsforløb, der har præget året. Et som i sig selv er svært at koge ned til én situation på eet maleri.

Om det er lykkedes, vil altid være en subjektiv vurdering. Det er vilkårene, når man lader kunst illustrere virkelighed. Initiativtagerne til Søfart Kalenderen er dog fortrøstningsfulde med hensyn til modtagelsen. Dels er der stor tilfredshed med Johannes E. Møllers måde at løse opgaverne på. Dels er vi allerede spændte på at se, hvad resten af 2006 og 2007 vil bringe af motiver, der lader sig pensle ud for eftertiden.

God fornøjelse.

 

OM KUNSTNEREN Johannes E. Møller

Johannes E. Møller er født 1953 i Frederikshavn.

Som barnebarn af en skibskaptajn fattede han tidligt interesse for søen. Da han var femten kom han på togt med skoleskibet "Georg Stage". Senere sejlede han på stykgodsskibet "Bogota" og skonnerten "Britta Leth". Johannes E. Møller var på det tidspunkt på vej i bedstefaderens kølvand, med ambitioner om en karriere som navigatør.

Det blev imedlertid interessen for tegning og maleri, der vandt. Han blev optaget på et kunstakademi, hvor han lagde grunden til sit nuværende håndværk.

Johannes E. Møller er idag én af de få professionelle marinemalere, der findes på internationalt plan.

Hans malerier hænger i en lang række virksomheder og private samlinger i ind- og udland.

Se mere om Johannes E. Møller på www.jem-marine.dk.

 

Udgiver: Seapress ApS • Redaktion og tekst: Erik Brandt-Jensen / Søren L. Hviid • Malerier: Johannes E. Møller 2006 • Layout: Karoline Kalsø, www.kalsoe.dk • Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri • 1. oplag 2006, 1000 stk.

 

OM SØFART

Gennem mere end 50 år har Foreningen til Søfartens Fremmes blad Søfart været en stærk og anerkendt informationskilde i den danske maritime branche.

Ugentligt tager vi pulsen på et erhverv, som spiller en meget væsentlig rolle for dansk nationaløkonomi.

Søfart har derfor i dag opnået en unik markedslederposition i Danmark, når det drejer sig om maritime nyheder.
www.soefart.dk

 

OM LLOYD'S REGISTER

Lloyd's Register i Danmark har leveret serviceydelser til det maritime Danmark siden 1872. I dag tilbyder Lloyd's Register et bredt udvalg af serviceydelser til marine og offshore industrien herunder klassifikation, certificering, rådgivning og uddannelse. Lloyd's Register har 200 kontorer fordelt på 120 lande verden over.

Læs mere på www.lloydsregister.dk og www.lr.org

 

OM ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S

Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S er specialister i akustik, støj, vibrationer samt skader forårsaget af for højt vibrationsniveau. Vi måler, beregner og udarbejder løsningsforslag. Både før, under og efter skibet er bygget. Hele verden er vores arbejdsplads.

Find os her: www.odegaard.dk