Introduktion

Lodsens profession er århundreder gammel, og en af søfartens mest krævende. Af en lods forlanges indgående farvandskendskab og stor kompetence som sømand; ofte tillige et videregående skibsførercertifikat. Han går ombord i skibene for at vejlede styrmanden med kurser og manøvrer, der er nødvendige ved sikker sejlads til eller fra havn. Lodserne har altid været højt respekteret for eminent sømandsskab og modig udførelse af deres pligt.

Med handelens opblomstring fra midten af det 17. århundrede tiltog skibsfarten. Behovet for lodsning blev stadig større. Indtil sidst i 1800-tallet var det udbredt, at lodserne i mindre, sødygtige fartøjer kappedes om bestillingerne. Senere ophørte kaplodsningen og større lodsbåde med flere lodser ombord blev almindelige ved de vigtigste havne. Hvis lodsbåden var for stor til at gå direkte på siden af skibene, hentede eller bragte man lodsen i små, åbne både med et par mand ved årerne. Frem til først i vores århundrede var stort set alle lodsbåde under sejl. Når lodsen skulle ombord i et skib, foregik det dengang som nu oftest i rum sø, ved at springe fra lodsfartøjet til en dinglende rebstige på siden af det lodssøgende skib. Det må gøres i al slags vejr, i høj sø, mørke, snetykning, kuling og storm.

Fremragende sømandsskab og snarrådighed blev udvist, når enten den sejlførende lodsbåd eller den mindre, åbne båd med årer skulle bringes på siden af et slingrende skib. Hvis en åben båd får en brodsø ind over sig, bliver den fyldt og går ned. Den mindste forkerte disposition kan betyde, at et sejlførende fartøj kuldsejler eller knuses mod en skibsside. Hårdt vejr gjorde det til en kamp på liv og død at holde styring på fartøjet. I de sejlførende lodsbådes tid var det en selvfølge, at lodserne og deres besætninger satte livet på spil for andre. Udviklingen har siden gjort forholdene mere sikre, men også i dag kræves det bedste af lodsvæsenets mænd.

Udvalget i denne kalender repræsenterer nogle af lodsernes mest afholdte besiddelser i sejlskibenes dage.

HEMPEL

 

J. C. HEMPEL'S SKIBSFARVE-FABRIK A/S ønsker at takke følgende enkeltpersoner og institutioner, der beredvilligt har stillet deres ekspertise til rådighed under udarbejdelsen af denne kalender:
Skibsarkitekt og forfatter John Leather, England. Handels- og søfartsmuseet på Kronborg, Danmark. Marstal Søfartsmuseum, Danmark. Thor Pedersen, Harry Hansen, Einar Pedersen, Ulf Pedersen, Hvasser, Norge; alle med tilknytning til lodsbåden GAA PAA. Lodsbåden EINO og Langelands Museum, Danmark. Søfartsmuseet Bygdøy, Norge. Det Søfartshistoriske Museum ved Åbo Akademi, Finland.
Og mange andre, der har vist velvilje over for projektet.